Rekrační areál Adamec

Ledenice, www.chaty-adamec.oblibene.cz


Chaty Adamec - rekreační areál

Třeboňsko - tipy na výlety

 

Třeboňsko

 

CHKO Třeboňsko je jedno z mála velkoplošných chráněných území, které se nachází v rovinaté krajině. Přestože jde o oblast, která je po staletí přeměňována člověkem, zachovaly se zde velice cenné přírodní hodnoty. Najdete zde mnoho míst, která jsou příkladnou ukázkou harmonického vztahu mezi přírodou a lidskou činností.

 

Ochrana přírody v CHKO Třeboňsko

 

Chráněná krajinná oblast na Třeboňsku byla vyhlášená v roce 1979. O mimořádném významu území svědčí zařazení Třeboňska mezi biosférické rezervace UNESCO v rámci programu Člověk a biosféra již v roce 1977. V CHKO Třeboňsko, které má celkovou rozlohu 700 km2, jsou nejcennější lokality chráněny v rámci 33 přírodních rezervací a památek, z toho má 5 území status národní přírodní rezervace. K nejcennějším lokalitám patří tzv. přechodová rašeliniště.

 

Příroda Třeboňska

 

Příroda Třeboňska vyniká především neobyčejnou pestrostí biotopů. V rozmezí několika desítek kilometrů zde najdete rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře, teplé stepní lokality, mokřadní louky či rybníky, jejichž břehy často nahradily původní mokřadní ekosystémy. S touto rozmanitostí úzce souvisí i mimořádná druhová pestrost především rostlin a bezobratlých živočichů, kteří se na území CHKO Třeboňsko vyskytují.

 

Třeboňské seníky

 

Třeboňské seníky na mokrá luka okolo jihočeské Třeboně odnepaměti patřily, a dodnes jsou fenoménem zdejší krajiny.V zamokřené rašelinné půdě i koňský potah s naloženou fůrou devastoval měkkou spodinu trávníků. Proto seno, kosené a sklízené ručně, se dosušovalo na méně podmáčených místech a ukládalo v senících, odkud je hospodáři odváželi až v zimě na zamrzlé půdě, podobně jako z horských seníků, kde na svažitém terénu byla zimní doprava na saních snažší. Druhý důvod využití seníků spočíval v tom, že zemědělci na předměstí měli žalostný nedostatek prostoru a seno převáželi, když se jim doma uvolnilo místo.

 

 

Historické památky Třeboně

 • zámek Třeboň
 • Schwarzenberská hrobka
 • kostel sv. Jiljí a Panny Marie královny
 • expozici Třeboňsko - krajina a lidé
 • radniční věž a muzeum ve staré radnici
 • pivovar regent

Historické památky na Třeboňsku a v jeho okolí

 • zámek Červená Lhota
 • zámek Jindřichův Hradec
 • Nové Hrady
 • zámek Jemčina - lovecký zámeček
 • zámek Český Krumlov a klášter ve Zlaté Koruně
 • zámek Hluboká nad Vltavou
 • zámek Dačice
 • přírodní rezervace Červené Blato
 • přírodní rezervace Terčino údolí

 

 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies